நாம் தமிழர் mobile app

நாம் தமிழர் Apps

Lets look at a useful phone app called நாம் தமிழர் . This app has been released by தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு , நாம் தமிழர் கட்சி Social. The app description in Google Play read as, சாதி, மத வேறுபாடுகள் களைந்து; நாம் தமிழராய் ஒன்றிணைந்து; உருவாக்குவோம் புதிய அரசியல் வரலாறு! 

எங்கள் திருநாட்டில் எங்கள் நல்லாட்சியே! - செந்தமிழன் சீமான் நாம் தமிழர் கட்சியின் அதிகாரபூர்வமான செயலியில் பின் வரும் வசதிகளைப் பெறலாம்.
 • சீமான் தினம் ஒரு செய்தி காணொளி
 • கட்சி செய்திகள்/நிகழ்வுகள் பக்கம் 
 • சீமான் எழுச்சியுரை (வலையொளி & நேரடி ஒளிபரப்பு)
 • கட்சி செயற்பாட்டு வரை 
 • கட்சி பாடல்கள் 
 • கட்சி புகைப்படங்கள் பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி 
 • கட்சியில் உறுப்பினராக இணையும் வசதி 
 •  உறுப்பினர் பக்கம்


"Naam Tamilar" - Authorized mobile application of Naam Tamilar Katchi(NTK), created and maintain by IT wing of the party. App provides interface to know the party news and events instantly. In addition , people who are interested to join the party , you can now join through this app.

As a part of Initial version, app provides following list of services

1. Party News
2. Party Events (Option to integrated to calendar)
3. Seeman Speech (Youtube Channel & Live Audio)
4. Manifesto details
5. Party songs
6. Download Event Posters and Logos
7. Member Page 

நாம் தமிழர் has been installed between 1,000 - 5,000 times by users at the time of this review and has an average rating of 5 in Google apps store.

  நாம் தமிழர்- screenshot   நாம் தமிழர்- screenshot   நாம் தமிழர்- screenshot
நாம் தமிழர் app has been reviewed by 311 Users and 308 users have rated 5 stars.  நாம் தமிழர் app size varies from device to device and can be installed on any Android device running version 4.1 and up.

Apps Name
நாம் தமிழர்
Apps Developed
தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு , நாம் தமிழர் கட்சி Social
1.0.3
1,000 - 5,000
Apps Size
varies from device to device
4.1 and up
Average Rating
5
Apps Last Updated On
20-Nov-17
https://play.google.com/store/apps/details?id=ntk.android.app&utm_source=www.youthapps.in
Reviewed on
20-Nov-17
Content Rating
Rated for 3+

Download நாம் தமிழர் app apk for free