കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ECHS സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഡൺലോഡ് ചെയ്യുക

സ്മാർട്ട് കാർഡ് ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിന് ECHS ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡുചെയ്‌ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക

ECHS സ്മാർട്ട് കാർഡ് മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷന്റെ സവിശേഷതകൾ


ECHS ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആപ്പ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സവിശേഷത നോക്കാം, ഈ സവിശേഷതകളും ഉള്ളടക്കവും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഡവലപ്പർമാരിൽ നിന്നാണ്, എക്സ്-സർവീസ്മെൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി ഹെൽത്ത് സ്കീം (ഇസിഎച്ച്എസ്) 2003 ഏപ്രിൽ 01 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഈ പദ്ധതി അലോപ്പതി നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഇസിഎച്ച്എസ് പോളിക്ലിനിക്സ്, സർവീസ് മെഡിക്കൽ സ and കര്യങ്ങൾ, സിവിൽ എംപാനൽഡ് / ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ / നിർദ്ദിഷ്ട സർക്കാർ എന്നിവയുടെ ശൃംഖലയിലൂടെ മുൻ സൈനികർക്ക് പെൻഷനർക്കും അവരുടെ ആശ്രിതർക്കും ആയുഷ് മെഡി കെയർ. ആയുഷ് ആശുപത്രികൾ രാജ്യത്തുടനീളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. രോഗികൾക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം പണരഹിതമായ ഇടപാടുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സിജിഎച്ച്എസിന്റെ മാതൃകയിലാണ് ഈ പദ്ധതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇത് ധനസഹായം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റാണ്.

ആധാർ അധിഷ്ഠിത സംവിധാനത്തിലൂടെ ഫിംഗർപ്രിന്റ് ബയോമെട്രിക്സ് പ്രാമാണീകരണത്തോടുകൂടിയ ഇരട്ട ഇന്റർഫേസ് (കോൺടാക്റ്റ്, കോൺടാക്റ്റ്ലെസ്) എന്നിവയാണ് പുതിയ സ്മാർട്ട് കാർഡുകൾ. പുതിയ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ECHS സ്കീമിന്റെ നയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അംഗീകൃത ഉപയോഗം നടപ്പിലാക്കും അതിനാൽ ദുരുപയോഗവും അനുചിതമായ ഉപയോഗവും തടയുന്നു. സ്മാർട്ട് കാർഡിനായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അംഗങ്ങൾക്ക് ECHS ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ അംഗീകാരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും.

16 കെബി കാർഡോ 32 കെബി കാർഡോ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എനിക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താനാകും?

2010 ഏപ്രിൽ വരെ നൽകിയ സ്മാർട്ട് കാർഡുകൾ 16 കെബി ശേഷിയുള്ളവയാണ്, 2010 മെയ് മുതൽ 2015 മെയ് വരെ നൽകിയ സ്മാർട്ട് കാർഡ് 32 കെബി ശേഷിയുള്ളവയാണ്. രണ്ട് കാർഡുകളുടെയും ദൃശ്യ വ്യത്യാസം ചുവടെ:

16 കെബി കാർഡോ 32 കെബി കാർഡോ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എനിക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താനാകും?

പുതിയ സ്മാർട്ട് കാർഡിന്റെ സവിശേഷതകൾ. പുതിയ ഇസിഎച്ച്എസ് സ്മാർട്ട് കാർഡിന്റെ സവിശേഷതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു: -

  • ഇസി‌എച്ച്എസ് സ്മാർട്ട് കാർഡിനായുള്ള ഭ physical തിക അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു.
  • പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാതെ ECHS ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് കാർഡിനായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
  • നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, ഡെബിറ്റ് / ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, വാലറ്റ് പേയ്‌മെന്റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്‌ഷനുകളുള്ള ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴിയും സ്മാർട്ട് കാർഡിനുള്ള പേയ്‌മെന്റ് നടത്തും.
  • സ്റ്റേഷൻ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ നീക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എസ്എംഎസ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ വഴി ഗുണഭോക്താക്കളെ അറിയിക്കും.
  • പുതിയ സ്മാർട്ട് കാർഡിന് 64 കെബി ശേഷിയുള്ളതാണ്, ഇത് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മെഡിക്കൽ ചരിത്രം, റഫറൽ ചരിത്രം, മെഡിസിൻ ഇഷ്യു ലോഗുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.
  • പുതിയ സിസ്റ്റത്തിൽ, ബയോമെട്രിക് / ആധാർ / മൊബൈൽ അധിഷ്ഠിത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പ്രാമാണീകരണം, ടച്ച് സ്ക്രീനിലൂടെ ആവശ്യമുള്ള സേവനങ്ങൾക്കായി ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, മെഡിക്കൽ സ്ലിപ്പ് / പ്രാമാണീകരണ സ്ലിപ്പ് അച്ചടിക്കൽ, ക്യൂ മാനേജുമെന്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഇസിഎച്ച്എസ് പോളിക്ലിനിക്സിൽ കിയോസ്‌ക്കുകൾ വിന്യസിക്കുന്നു.
  • പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ, ഐ‌സി‌ഒകളിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കം ഓതന്റിക്കേഷൻ ടെർമിനലുകൾ (ഐസി‌എടി) വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ബയോമെട്രിക് / ആധാർ / മൊബൈൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പ്രാമാണീകരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

# ബുക്കിംഗ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു.
# 64 കെബി കാർഡിനായി അപ്ലിക്കേഷനും കാർഡ് നിലയും പരിശോധിക്കുക
# ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള എല്ലാ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ECHS ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രകടന സംഗ്രഹം

ഈ അവലോകന സമയത്ത് ഉപയോക്താക്കൾ ECHS ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആപ്പ് 100,000+ തവണ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ Google ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോറിൽ ശരാശരി 4.1 റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്.ECHS ബെനിഫിഷ്യറീസ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ 1564 ഉപയോക്താക്കൾ അവലോകനം ചെയ്‌തു, ഇത് മൊത്തം ഇൻസ്റ്റാളുചെയ്‌തതിന്റെ 1.56% ആണ്. ECHS ഗുണഭോക്താക്കൾ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ വലുപ്പം 24M, ഏത് Android ഉപകരണത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന 4.4W പതിപ്പിലും അതിനുശേഷമുള്ള പതിപ്പിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ECHS ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ APK സ .ജന്യമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക