www.youthapps.in

We will overcome COVID-19

Explore something youthful everyday

தமிழ்நாடு ஜி.சி.சி - கொரோனா கண்காணிப்பு மொபைல் பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்குங்கள்

Posted by   on Pinterest

பதிவிறக்கி நிறுவவும் - ஜி.சி.சி - கொரோனா கண்காணிப்பு மொபைல் பயன்பாடு தமிழ்நாடு

தமிழ்நாடு ஜி.சி.சி - கொரோனா கண்காணிப்பு மொபைல் பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்குங்கள்

ஜி.சி.சி - கொரோனா கண்காணிப்பு மொபைல் பயன்பாட்டின் அம்சத்தைப் பார்ப்போம், இந்த அம்சங்கள் மற்றும் உள்ளடக்கம் மொபைல் பயன்பாட்டின் டெவலப்பரிடமிருந்து வந்தவை, ஜி.சி.சி - கொரோனா கண்காணிப்பு என்பது கிரேட்டர் சென்னையால் COVID-19 பரவுவதைத் தடுக்க தரவுகளை சேகரிப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ பயன்பாடாகும் கார்ப்பரேஷன்.

ஜி.சி.சியின் செயல்திறன் சுருக்கம் - கொரோனா கண்காணிப்பு

தமிழ்நாடு ஜி.சி.சி - கொரோனா கண்காணிப்பு மொபைல் பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்குங்கள்

  • ஜி.சி.சி - கொரோனா கண்காணிப்பு இந்த மதிப்பாய்வின் போது பயனர்களால் 1,000+ முறைக்கு இடையில் நிறுவப்பட்டுள்ளது மற்றும் கூகிள் ஆப்ஸ் ஸ்டோரில் சராசரியாக 3.5 மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது.
  • ஜி.சி.சி - கொரோனா கண்காணிப்பு பயன்பாட்டை 27 பயனர்கள் மதிப்பாய்வு செய்துள்ளனர், இது நிறுவப்பட்ட மொத்தத்தில் 2.70% ஆகும். ஜி.சி.சி - கொரோனா கண்காணிப்பு பயன்பாட்டு அளவு 6.9 எம் மற்றும் எந்த ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்திலும் இயங்கும் பதிப்பு 5.0 மற்றும் அதற்கு மேல் நிறுவப்படலாம்.


GCC - Corona Monitoring app apk ஐ இலவசமாக நிறுவவும்

No comments:
Write $type={blogger}
Hey, we've just updated our website with latest news. You'll like it - http://goo.gl/YCFWEP
Join Youth Apps