Swami Ayyappan Harivarasanam lyrics in English

Harivarasanam lyrics in English

Harivarasanam lyrics in EnglishHarivarasanam  visva mohanam
haridha deeswarm  marathya badhugam
arivimarthanam  nithya narthanam
hariharathmajam  deva machraye

Sharana keerthanam  saktha manasam
paranalolubam  narthanalayam
aruna paasuram  bootha nayagam
hariharathmajam  deva machraye

Pranaya sathyaka  prana nayagam
pranatha kalpagam  soopra panjitham
pranava manthiram  keerthana priyam
hariharathmajam  deva machraye

Thuraka vahanam  sundarananam
varaha dayutham  deva varnitham
kruchrupakaram  keerthanapriyam
hariharathmajam  deva machraye


Thri buvanarchidam  devathathmagam
thrinayanam prabum  divya desikam
thrithasa boojitham  sindhithapratham
hariharathmajam  deva machraye

Bava baya bagam  bavukavaham
buvana mohanam  boothi poosanam
thavala vahanam  divya vahanam
hariharathmajam  deva machraye

Kalamruthu smitham  sundarananam
kalaba komalam  kathra mohanam
kalaba kesari  vaaji vahanam
hariharathmajam  deva machraye

Sritha janapriyam  sundhithapratham
sruthi vibusanam  sathu jeevanam
sruthi manoharam  geethalalasam
hariharathmajam  deva machraye

Saranam ayyappa!  Swami saranam ayyappa!
Saranam ayyappa!  Swami saranam ayyappa!

Swami saranam ayyappa
Swami saranam ayyappa
Swami saranam ayyappa

0 Comments