ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2020-21 ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2020-21 ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ

ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2020-21 ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಪರಿಚಯ:
  • ಇಂದು ಯುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2020-21 ಎಂಬ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನಂತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 3.7 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
  • ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2020-21 ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಡೆವಲಪರ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅವರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ

ರೈತ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2020-21ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಾರಾಂಶ

ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2020-21 ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

  • ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2020-21 ಅನ್ನು ಈ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು 100,000+ ಬಾರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 3.7 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2020-21 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು 506 ಬಳಕೆದಾರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು 0.51% ಆಗಿದೆ. ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2020-21 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಾತ್ರ 62 ಎಂ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಧನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆವೃತ್ತಿ 5.0 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು.


ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ